(TÜRKÇE) KURAN-I KERİM Y.NURİ ÖZTÜRK MEALI
( Y.NURİ ÖZTÜRK )
1 - Fatiha
Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
        
1. Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...
2. Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır.
3. Rahman'dır, Rahîm'dir O.
4. Din gününün Mâlik'i/ sultanıdır O...
5. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6. Dosdoğru giden yola ilet bizi...
7. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlığa/şaşkınlığa saplanmamışların yoluna...