Meal Seç / Sure Seç

KURAN-I KERİM ( TÜRKÇE ALFABELİ ARAPÇA )
110 - NASR
Bismillahirrahmanirrahim
        
1. İza cae nasrullahi velfeth
2. Veraeytennase yedhulune fiy diynillahi efvace
3. Fesebbıh bihamdi rabbike vestağfirh* innehu kane tevvaba