(DUTCH) QURAN
-
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.