(AZERBAIJANI) QURAN
-
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!