(BOSNIAN) QURAN
-
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,